Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

2007

 

Obec Stvolínky                                                                                         S SC H V Á L E N Ý    R O Z P O Č E T   roku: 2007
                                                                            
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                              Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                                              rozpočet
 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       375000.00
0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        50000.00
0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá           25000.00
0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob        400000.00
0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty                     730000.00
0000 0000 1334 00000000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd        2500.00
0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů                                    8000.00
0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného               500.00
0000 0000 1345 00000000 Poplatek z ubytovací kapacity           11000.00
0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern      20000.00
0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky                                11000.00
0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí                            200000.00
0000 0000 4112 00000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz              7096.00
0000 0000 4116 00013101 Ostatní neinvestič.přijaté tra             18000.00
Celkem: 0000                                                                             1858096.00
                                                                            
1031 Pěstební činnost              
                                    
1031 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          3000.00
Celkem: 1031 Pěstební činnost                                                     3000.00
                                                                            
3319 Ostatní záležitosti kultury   
                                   
3319 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne         3000.00
Celkem: 3319 Ostatní záležitosti kultury                                       3000.00
                                                                             
3632 Pohřebnictví                  
                                   
3632 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne         7500.00
Celkem: 3632 Pohřebnictví                                                            7500.00
                                                                            
3639 Komunální služby a územní rozv
                                   
3639 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků             15000.00
3639 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne         7500.00
3639 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků               50000.00
Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv                          72500.00
                                                                             
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
                                   
3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a          75000.00
3722 0000 2133 00000000 Příjmy z pronájmu movitých věc         8000.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                          83000.00
                                                                            
3725 Využívání a zneškodňování komu
                                   
3725 0000 2324 00000000 Přijaté nekapitálové příspěvky        20000.00
Celkem: 3725 Využívání a zneškodňování komu                        20000.00
6171 Činnost místní správy         
                                   
6171 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a            3000.00
6171 0000 2133 00000000 Příjmy z pronájmu movitých věc         1000.00
Celkem: 6171 Činnost místní správy                                               4000.00
 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan
                                   
6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část)                          2404.00
6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část)                        10000.00
          2141          Příjmy z úroků (část)                                        12404.00 *
Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan                             12404.00
                                                                             
 
                                       C E L K E M :                                       2063500.00      
                                                                             
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
                                                                             Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis                                                             rozpočet
                                                                              
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s 
                                   
1014 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb (útulek)        8000.00
Celkem: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s                               8000.00
                                                                            
2212 Silnice                       
                                   
2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                20000.00
2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   150000.00
Celkem: 2212 Silnice                                                               170000.00
                                                                            
2221 Provoz veřejné silniční doprav
                                   
2221 0000 5323 00000000 Neinvestiční transfery krajům         27540.00
Celkem: 2221 Provoz veřejné silniční doprav                              27540.00
                                                                             
2333 Úpravy drobných vodních toků  
                                   
2333 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                   100000.00
Celkem: 2333 Úpravy drobných vodních toků                        100000.00
                                                                            
3113 Základní školy                
                                   
3113 4001 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím          40000.00
     4001               Město Česká Lípa                     40000.00
3113 4020 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím          20000.00
     4020               Obec Holany                           20000.00
3113 4028 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím         150000.00
     4028               Obec Kravaře                         150000.00
Celkem: 3113 Základní školy                                                      210000.00
                                                                            
3314 Činnosti knihovnické           
                                   
3314 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                       4000.00
3314 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk           5000.00
3314 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet     2000.00
3314 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        1000.00
3314 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                     2000.00
3314 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn       1000.00
Celkem: 3314 Činnosti knihovnické                                              15000.00
                                                                            
3319 Ostatní záležitosti kultury   
                                   
3319 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         1000.00
3319 0000 5154 00000000 Elektrická energie                              18000.00
3319 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                            5000.00
3319 0000 5192 00000000 Poskytnuté neinvestiční příspě            5000.00
3319 0000 5194 00000000 Věcné dary                                         2000.00
Celkem: 3319 Ostatní záležitosti kultury                                        31000.00
 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  
                                   
3419 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze         3000.00
Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                  3000.00
                                                                            
3631 Veřejné osvětlení             
                                   
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                            80000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                        25000.00
Celkem: 3631 Veřejné osvětlení                                                105000.00
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie                            80000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                        25000.00
Celkem: 3631 Veřejné osvětlení                                                105000.00
                                                                            
3632 Pohřebnictví                  
                                   
3632 0000 5154 00000000 Elektrická energie                         2500.00
3632 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                     5000.00
Celkem: 3632 Pohřebnictví                                                       7500.00 
 
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad
                                   
3721 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                20000.00
Celkem: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad                   20000.00
                                                                             
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
                                   
3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb               100000.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                    100000.00
                                                                            
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 
                                   
3745 0000 5011 00013101 Platy zaměstnanců v pracovním         18000.00
3745 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                           5000.00
3745 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př             6500.00
3745 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd            2500.00
3745 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet       20000.00
3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze           3000.00
3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                     5000.00
3745 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                             2000.00
Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou                                 62000.00
                                                                            
5512 Požární ochrana - dobrovolná č
                                   
5512 0000 5019 00000000 Ostatní platy                                        3000.00
5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze        15000.00
5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                1500.00
5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva                    5000.00
5512 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání                3000.00
5512 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                       2000.00
Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č                              29500.00
                                                                            
6112 Zastupitelstva obcí           
                                   
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob       353000.00
6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př            87500.00
6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd           30000.00
Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí                                                 470500.00
                                                                            
6171 Činnost místní správy         
                                   
6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním        218500.00
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje                          24000.00
6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př            63500.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd            22500.00
6171 0000 5038 00000000 Povinné pojistné na úrazové po            3000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk               22000.00
6171 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet        20000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze           25000.00
6171 0000 5151 00000000 Studená voda                                        2000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie                                17000.00
6171 0000 5155 00000000 Pevná paliva                                        40000.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt                                          3000.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok          35000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů                  13079.00
6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv         5000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání               2000.00
6171 0000 5168 00000000 Služby zpracování dat                      15000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb                     30000.00
6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování                          30000.00
6171 0000 5172 00000000 Programové vybavení                       15000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn         3000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění                                             1000.00
6171 0000 5182 00000000 Poskytované zálohy vlastní pok          5000.00
6171 0000 5192 00000000 Poskytnuté neinvestiční příspě            1000.00
6171 0000 5361 00000000 Nákup kolků                                          1000.00
6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním               5500.00
6171 0000 5492 00000000 Dary obyvatelstvu                                 2000.00
6171 4001 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím                 2000.00
     4001               Město Česká Lípa                                                  2000.00 * *
6171 4107 5329 00000000 Ost.neinvest.transfery veřejný           1500.00
     4107               Svazek obcí PEKLO                                          1500.00 * *
Celkem: 6171 Činnost místní správy                                             627579.00
                                                                             
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
                                   
6320 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů               33400.00
Celkem: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                       33400.00
                                                                            
6402 Finanční vypořádání minulých l
                                   
6402 0000 5366 00000000 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez        12981.00
Celkem: 6402 Finanční vypořádání minulých l                             12981.00
                                                                            
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazané
                                   
6409 2107 5329 00000000 Ost.neinvest.transfery veřejný          500.00
     2107               SOLK Liberec                                                     500.00 * *
 
Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz                                  500.00
 
FINANCOVÁNÍ                                                                            30000.00
                                                                            
 
                                                                            
     C E L K E M :                                         2063500.00