Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

Atrakcje w okolicy gminy

Atrakcje w okolicy gminy

Związek Peklo

Związek Gmin [Svazek obcí] Peklo założony został przez gminy Holany, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stvolínky i Zahrádky dnia 23 maja 2002 roku a w 2004 roku do związku przystąpiły Česká Lípa i Stružnice. Od 2007 roku członkami są również gminy Kozly, Horní Libchava, Horní Police, Volfartice oraz miasto Žandov. Česká Lípa zrezygnowała z członkostwa w 2011 roku. Siedziba związku znajduje się w Zahrádkach. Związek przyjął nazwę Peklo od nazwy kanionowatej doliny Robečskiego potoku. Teren między Karbą i Robčí o powierzcni 44 ha był w 1967 roku ustanowiony narodowym pomnikiem przyrody Peklo. W czasie wiosennych roztopów Robečský potok często występuje z brzegów zalewając dolinę, w której występują pozostałości lasu łęgowego. Po opadnięciu wody rozkwita tu mnóstwo śnieżyc wiosennych (największe tereny występowania tej objętej ochroną rośliny w północnych Czechach). Rośnie tu również wiele innych chronionych roślin  – pierwiosnek wyniosły, grążel żółty… oraz zwierząt – podczas prowadzonych badań stwierdzono niemal 250 gatunków owadów, 4 gatunki płazów, 4 gatunki gadów, dużą liczbę ptaków, ryb i ssaków. Przez romantyczną dolinę Peklo prowadzi szlak turystyczny ze ścieżką edukacyjną biegnącą koło występów skalnych, przez skalny tunel i przez wiele drewnianych mostków i chodników zbudowanych z klocków drewnianych. Ścieżka edukacyjna ma 4 km długości i prowadzi z Dubicy koło Českiej Lípy do osady Karba. Osada ta z charakterystyczną architekturą ludową leży na końcu doliny, niedaleko miejscowości Zahrádky. Brzegi doliny nad Karbą łączy stalowy wiadukt kolejowy o długości 209 m i wysokości 24 m, który zbudowano na pięciu przęsłach z piaskowca w 1898 roku. Należy do znaczących zabytków techniki. Związek Gmin Peklo leży w malowniczej części ziemi czeskolipskiej, będącej popularnym miejscem letniego wypoczynku. Najpopularniejszym obszarem jest zespół Holanskich stawów, okoliczne lasy z dolinami skalnymi, atrakcje przyrodnicze oraz wiele zabytków kultury znajdujących się w okolicznych miejscowościach.

 

logo EU