Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

Občan

Omezení a nařízení vyplývající z opatření proti šíření koronaviru Covid - 19

1)Vyhlášení nouzového stavu do od 12. března 2020  na dobu 30 dnů 

 • povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu 
 •  usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků
 • opatření v dopravě,
 • přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

2) Zákaz volného pohybu osob na území ČR

ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do konce nouzového stavu

I.zakazuje volný pohyb osob s výjimkou:

 1.  cest do práce nebo podnikání,
 2.  nezbytných cest za rodinou
 3. cest k obstarání základních životních potřeb pro sebe, příbuzné, sousedy
 4. cest k lékaři nebo na veterinu
 5. cest k vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 6. cest v rámci řešení krizové situace, dobrovolnické činnosti, ochrany zdraví
 7. cest na pohřeb
 8. pobytu v přírodě nebo v parcích 
 9. pobytu na venkovních sportovištích - za podmínky nošení ochranných prostředků a bezpečného odstupu, a zákazu používat vnitřní související prostory (šatna, umývárna...)

II. nařizuje

 1. Omezit pobyt na veřejnosti  a pobývat v místě svého bydliště
 2. Omezit kontakty s jinými osobami 

III. a) doporučuje zaměstnavatelům:

 1. využívat práci z domu
 2. podporovat dovolené a placené volno
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

III. b) doporučuje občanům

 1. zachovávat s ostatními osobami na veřejnosti odstup nejméně 2 metry,
 2. využívat bezhotovostní platební styk,
 3. omezit přímý kontakt se zákazníky,
 4. obchody, pošty a jiné, aby v prostorách provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, a zajistili zvýšená hygienická opatření2.bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020

Zákaz vstupu ciziců a zákaz vycestovat občanům z ČR do 24.4.2020

nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1.zákaz vstupu pro všechny cizince 

2.zákaz občanům České republiky vycestovat

3. Je znovu zavedena ochrana vnitřních hranic ČR

4. Povinná karanténa pro lidi, kteří se vracejí ze zahraničí  do ČR


Ostatní zákazy a doporučení:

Zákaz uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských a pod. akcí

Zákaz výuky ve školách 

Zákaz vymezovat oblasti obcí pro užití místních komunikací  za určenou cenu.

Doporučuní osobám starším 70 let nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou neodkladné návštěvy lékaře

Nařizuje starostům obcí zajistit osobám starší 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetněná kupů potravin a léků.

Zákaz prodeje ubytovacích služeb

Příkaz nošení roušek


Konání zastupitelstva s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá obcím konat zasedání zastupitelstev, aby při osobní účasti na jednání dodržovali mei sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest

II. zachování možnosti veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jedníní zastupitelstva - osobám účastnící se jednání ukládá povinnost dodržova 2m odstupu a zajistit ochranu dýchacích cest roušku.