Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

OSVČ

Přímá podpora pro OSVČ - Finanční úřad

Výše 25.000,- Kč -  jednorázově, resp. 500,- Kč/den, v období od 12.3.2020 - 30.4.2020

Kdo - OSVČ hlavní činnost, OSVČ vedlejší činnost (invalidní a starobní důchodce, mateřská a rodičovská dovolená, péče o osobu potřebnou)

Podmínky: 

a) OSVČ musí být ke dni 12.3. aktivní a je daňovým subjektem

b) Možnost souběhu s ošetřovným pro OSVČ, nikoli s podporou v nezaměstnanosti.

c) bonus se nedaní a nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, exekucím nebo výkonu rozhodnutí


Ošetřovné pro OSVČ - Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádost zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

Výše: 424,- Kč / den

Kdo:

OSVČ, která pečuje o dítě, které navštěvují školy a školky v současné době uzavřené a jsou mladší 13 let, nebo pečuje o osobu do věku 26 let, které je závislá, alespoň ve stupni I. 

Podmínky:

a) žádá se za každý kalendářní měsíc

b) dotace bude zaslána na bankovní účet

c) jen OSVČ na hlavní činnost

d) OSVČ nemá nedoplatky vůči státu. 


Odpouštění záloh na sociální a zdravotní pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny

Výše: OSSZ 2.544,- Kč  / měsíčně            ZP: 2.352,- Kč / měsíčně

Kdo: Všechny OSVČ  hlavní i vedlejší činnost

Podmínky:

a) zálohy ve výši odvodu z minimálního vyměřovacího základu  za měsíce březen -  srpen 2020

b) b případě, že platíte více než minimální odvod,  můžete doplatit rozdíl po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2020 tj. v dubnu, resp. květnu 2021.

c) v případě, že si platíte nemocenské pojištění - dobrovolně, tuto částku dále musíte hradit.

Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ i ZP za rok 2019 můžete podat do 3.8.2020 a nedoplatky uhradit do 8 dnů po podání přehledu.


Daňový liberalizační balíček 1 a 2 - Finanční správa

1. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob můžete podat do 1.7.2020

2. Pozastavení EET po dobu nouzového stavu a 3 měsíců po jeho skončení.

3. Daňovou ztrátu z příjmu za rok 2020 je možné započítat proti zisku za zdaňovací období 2018 a 2019.

4. Odpuštění pokuty ve výši 1.000, Kč za pozdní podání kontrolního hlášení

5. Prominutí červnových záloh na daň z příjmu 

6. Přesunutí placení záloh na silniční daň z dubna a července na říjen 2020