Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

Sankce

Kdo nezaplatí, bude to mít dražší.

Kdo neuhradí poplatek včas a ve správné výši, bude sankcionován.

Správce daně (obecní úřad) vyměří plátci poplatek platebním výměrem. Nezaplacení povede ke zvýšení poplatku na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Upozorňujeme že obecní úřad vystupuje ve vymáhání poplatku jako správce daně, s právem vydávat platební výměry, a když nebudou uhrazeny může přistoupit i k exekučnímu řízení. 

Věříme, že všichni naši poplatníci splní řádně své povinnosti a nebudou nás nutit přistupovat k drastickým opatřením.