Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

Zaměstnanec

Ošetřovné

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu uzavření škol a školek
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. 
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
 • Výše ošetřovného je závislá na výši hrubého příjmu.
 • Kalkulačka je zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Ochrana zaměstnance:

 • Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce.
 • Zaměstnavatel nemůže snížit zaměstnanci sjednanou mzdu. 
 • Zaměstnanci nelze práci z domova jednostranně nařídit, neboť se na tom musí zaměstnanec se zaměstnavatelem vždy dohodnout. Práce z domova je možná i při nařízené karanténě. Zaměstnanci v takovém případě přísluší mzda, nikoli náhrada mzdy nebo nemocenské poskytované při karanténě.
 • Neplacené volno nelze nařídit, lze jej poskytnout jen na žádost zaměstnance.
 • Zaměstnanec má právo během karantény na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 dnů, a pokud se zaměstnanec nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemocenské (§ 192 zákoníku práce).
 • Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prostoje, např. nemá dostatek surovin pro výrobu, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku výdělku [§ 207 písm. a) zákoníku práce].
 • Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.
 • Zaměstnavatel nemůže zaměstnance propustit ze zaměstnání ze dne na den pokud zaměstnanec neporušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo nejedná-li se o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (ve zkušební době však nelze zaměstnance propustit v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény). Jinak zaměstnanec musí s propuštěním „ze dne na den“ souhlasit.