Obec Stvolínky
Obec Stvolínky Oficiální stránky obce

Systém odpadového hospodářství

Všechen odpad jsme povinni třídit - Kdo třídí ušetří.

Od 1.5.2022 zavádíme nový systém svozu tříděného odpadu. Každý kdo si požádal, dostal barevnou popelnici na plast a papír. Třídění by mělo být teď ještě jednodušší. 

Tady uvádíme svozový kalendář pro tříděný odpad od domu - papír, plast:

Svozový kalendář 2022 tříděný odpad (140.25 kB)

 

Co třídíme:

  • papír
  • sklo
  • plasty a nápojové kartony (obaly od mléka a džusů , tzv. tetrapaky)
  • kovy - do kontejneru - plechovky, alobal, hřebíky 
  • biologický odpad - do kompostérů
  • jedlé tuky a oleje - odkládá se v uzavřených PET lahvích 
  • objemný odpad
  • nebezpečný odpad
  • drobná elektrozařízení a baterie
  • a co zbude je komunální odpad.

Kde jsou kontejnery na tříděný odpad.

Stvolínky - U kostela - papír, plasty, kovy, jedlé tuky a oleje

Stvolínky - U motorestu (sálu)  - papír, plasty, sklo

Stvolínky - U hasičské zbrojnice - plasty

Kolné - papír, plasty, sklo

Taneček - papír, plasty, sklo

Objemný odpad, nebezpečný odpad a velké kovové věci

Dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Vyhlášení informace se provádí na webových stránkách obce, na úřední desce, informačním letákem a informací prostřednictvím mobilního rozhlasu  - https://stvolinky.mobilnirozhlas.cz/registrace

Drobná elektrozařízení, baterie a akumulátory do 2 kg

Do boxu ve vstupní hale budovy obecního úřadu 

Směsný komunální odpad

Je všechno, co není tříděným odpadem. Odkládá se do typizovaných sběrných nádob označených TKO známkou nebo do odpadových pytlů, které se odkládají ke sběrné trase v den svozu, nebo k popelnicím u budovy Obecního úřadu.